Instytut Studiów i Analiz Prawnych

Inicjatywy i projekty

Centrum Prawa Europejskiego

Centrum Prawa Europejskiego to jedna z głównych inicjatyw ISiAPu, która obecnie prowadzona jest we współpracy z Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych. W ramach CPE prowadzony jest pierwszy w Polsce kompleksowy monitoring orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. CPE prowadzi ponadto szeroko zakreśloną działalność badawczo-analizatorską w zakresie prawodawstwa Europejskiego.

 

Centrum Prawa Europejskiego zrzesza kilkanaście stałych ekspertów, w głównej mierze pracowników naukowych i studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach Centrum publikowane są autorskie omówienia i analizy najnowszego orzecznictwa europejskich organów sądowniczych. Wszystkie publikacje sporządzane są na podstawie oficjalnych wersji językowych, w możliwie krótkim terminie po ogłoszeniu danego judykatu.